Ctiboř - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Pravidla pro půjčování sálu obecního Společenského domu ve Ctiboři č. p. 70

 

 Ceník

Základní cena

Příplatek za vytápění

Příplatek za úklid po akci

Vratná kauce

1 000,-Kč

200,-Kč

500,-Kč*

500,-Kč**

*pokud si nájemce zajistí vlastní úklid, cena se neúčtuje

** z kauce se hradí případné škody, pokud nevzniknou, vrací se nájemci po ukončení nájmu v plné výši

 

Základní cena zahrnuje

  • pronájem sálu a vybavení (stoly, židle)
  • předání nájemci a převzetí objektu pronajímatelem

 

 Slevy

100% ze stanovené ceny

  • Veřejné kulturní a společenské akce pořádané obcí nebo místními spolky pro obyvatele obce Ctiboř.

 

 Ostatní podmínky

1.O pronájmu prostor rozhoduje starosta obce na základě písemné žádosti o pronájem sálu.

2.V případech, které nejsou jednoznačně uvedeny v těchto pravidlech, rozhodne o zapůjčení sálu a jeho podmínkách zastupitelstvo obce.

3.Termín pronájmu bude zarezervován a sál bude pronajat pouze na základě uzavřené smlouvy a úhrady nájemného a vratné kauce. V případě odstoupení od nájemní smlouvy 7 a méně kalendářních dnů před termínem nájmu, bude nájemci vrácena uhrazená kauce a nájemné snížené o 200,-Kč.

4.Nájemce je povinen:

1.udržovat v objektu pořádek,

2.zajistit dodržování zákazu kouření a používání pyrotechniky v sálu,

3.zajistit dodržování nočního klidu v okolí objektu,

4.zamezit vandalismu,

5.uhradit případné škody na vybavení a zařízení pronajatých prostor.

5.Pokud je součástí pořádané veřejné akce také použití hudebních děl zodpovídá za splnění zákonných povinností vůči OSA pořadatel.

6.Nájemce si může zajistit vlastní občerstvení. Další služby s tím spojené (mytí nádobí, obsluha) je nutné předem dohodnout s nájemcem a provozovatelem restaurace.

7.Vnitřní vybavení sálu nelze odnášet mimo objekt.

 

 

 

Tato pravidla byla schválena zastupitelstvem obce Ctiboř dne 25. 10. 2016 s účinností od 1. ledna 2017.

 

Pravidla ke stažení

Žádost o pronájem sálu ke stažení

Zodpovídá: Správce Webu