Ctiboř - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Žádost a Pravidla pro půjčování sálu Společenského domu od 1.1.2017

Pravidla pro půjčování sálu obecního Společenského domu ve Ctiboři č. p. 70

 

 Ceník

Základní cena

Příplatek za vytápění

Příplatek za úklid po akci

Vratná kauce

1 000,-Kč

200,-Kč

500,-Kč*

500,-Kč**

*pokud si nájemce zajistí vlastní úklid, cena se neúčtuje

** z kauce se hradí případné škody, pokud nevzniknou, vrací se nájemci po ukončení nájmu v plné výši

 

Základní cena zahrnuje

  • pronájem sálu a vybavení (stoly, židle)
  • předání nájemci a převzetí objektu pronajímatelem

 

 Slevy

100% ze stanovené ceny

  • Veřejné kulturní a společenské akce pořádané obcí nebo místními spolky pro obyvatele obce Ctiboř.

 

 Ostatní podmínky

1.O pronájmu prostor rozhoduje starosta obce na základě písemné žádosti o pronájem sálu.

2.V případech, které nejsou jednoznačně uvedeny v těchto pravidlech, rozhodne o zapůjčení sálu a jeho podmínkách zastupitelstvo obce.

3.Termín pronájmu bude zarezervován a sál bude pronajat pouze na základě uzavřené smlouvy a úhrady nájemného a vratné kauce. V případě odstoupení od nájemní smlouvy 7 a méně kalendářních dnů před termínem nájmu, bude nájemci vrácena uhrazená kauce a nájemné snížené o 200,-Kč.

4.Nájemce je povinen:

1.udržovat v objektu pořádek,

2.zajistit dodržování zákazu kouření a používání pyrotechniky v sálu,

3.zajistit dodržování nočního klidu v okolí objektu,

4.zamezit vandalismu,

5.uhradit případné škody na vybavení a zařízení pronajatých prostor.

5.Pokud je součástí pořádané veřejné akce také použití hudebních děl zodpovídá za splnění zákonných povinností vůči OSA pořadatel.

6.Nájemce si může zajistit vlastní občerstvení. Další služby s tím spojené (mytí nádobí, obsluha) je nutné předem dohodnout s nájemcem a provozovatelem restaurace.

7.Vnitřní vybavení sálu nelze odnášet mimo objekt.

 

 

 

Tato pravidla byla schválena zastupitelstvem obce Ctiboř dne 25. 10. 2016 s účinností od 1. ledna 2017.

 

Pravidla ke stažení

Žádost o pronájem sálu ke stažení

Datum sejmutí: 11. 11. 2016 Zodpovídá: Správce Webu