Ctiboř - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

OZV č. 3_2020, kterou se mění OZV 4_2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Datum sejmutí: 14. 2. 2020 Zodpovídá: Ing. Ivana Comová