Ctiboř - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Oznámení o době a místě konání voleb

volby do zastupitelstev krajů 2016

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb

do Zastupitelstva Plzeňského kraje a Senátu Parlamentu České republiky

 

Starostka Obce Ctiboř podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle § 15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

o z n a m u j e:

 

  1. Volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje a Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční

 

dne 7. října 2016 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a

dne 8. října 2016 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

 

  1. Místem konání voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje a Senátu Parlamentu  České  republiky v okrsku č. 1 je  sál  Společenského domu

 

  1. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

 

  1. Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb. Hlasovací lístky může volič obdržet ve dnech voleb i ve volební místnosti.

 

Ve  Ctiboři, dne 22. září 2016.                                    

                                                                         Jarmila Žemličková, starostka

ke stažení

Datum vložení: 26. 9. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 26. 9. 2016 0:00
Autor: Správce Webu